Meer waarde voor iedereen

Een van de doelstellingen van de OVL is samen met andere partijen en organisaties meerwaarde te creëeren voor Lemmer en voor haar leden. Dat doet de OVL niet alleen door het (mede) organiseren van allerhande evenementen en activiteiten,  maar ook door het actief meedenken met leden, burgers en politiek over het inzetten van verbeterprogramma’s.

Samenwerken aan de toekomst
Zowel in het lange toeristenseizoen als in de winter zorgt de OVL voor de broodnodige reuring. Mede daardoor blijft Lemmer een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren. De activiteiten komen tot stand door inzet van uren en euro’s van de leden. Hiermee zorgt de OVL samen met andere partijen, dat er voldoende te doen en te beleven is in Lemmer. Door het zichtbaar en vaak hoorbaar toevoegen van meer waarde voor inwoners en toeristen werken we samen aan een toekomst met een stabiel en aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Werkwijze
Onderlinge dynamiek schept kansen. Basis vormen de OVL bijeenkomsten. Op netwerkbijeenkomsten zijn alle Lemster ondernemers welkom. Dat verstevigt relaties. Soms rollen daar nieuwe projecten uit. Praktische invulling van zo’n idee gebeurt dan binnen een aparte commissie. Zo fungeert de OVL als een platform, dat dienst doet als stimulator, luisterend oor en spreekbuis voor ondernemers in (het centrum van) Lemmer in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

Bestuur
Net als de samenstelling van de OVL is ook het bestuur ervan divers. De bestuursleden hebben allen hun eigen specialisme dat voor verscheidene taken wordt ingezet. Dus ook aan de bestuurstafel is er sprake van de bundeling van krachten. Hierdoor opereert het bestuur met kennis van zaken en is het regelmatig in overleg met andere belangenbehartigers en de politiek. Deze en alle andere OVL-activiteiten kleuren op termijn het imago van Lemmer.

Copyright © 2013 - Ondernemers Vereniging Lemmer - Realisatie: Tickles B.V.