Privacy beleid

“Ondernemers Vereniging Lemmer “ hierna te noemen “OVL” vindt het erg belangrijk dat er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan. In dit privacy beleid legt OVL uit waarom en op welke manier jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden!

Verwerking van persoonsgegevens

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door “OVL” en bestuursleden. De verantwoordelijke

voor de verwerking van persoonsgegevens is “OVL”.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en opgeslagen?

“OVL” bewaart de persoonsgegevens die je hebt verstrekt via online kanalen, telefoon of bij een bezoek aan de website.

Je kunt hierbij denken aan:

• Aanmelding als lid, communicatie en facturatie richting leden; bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadres en financiële gegevens.

• Gebruik van website of app (FB): bijvoorbeeld bezochte pagina’s, via welke pagina je op onze website komt.

• “OVL” streeft ernaar om alleen persoonsgegevens te vragen die nodig zijn voor het verwezenlijken van onze doelen. Deze gegevens worden via het emailsysteem verwerkt en bewaard in de benodigde software.

Gebruik van persoonsgegevens

“OVL” gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende acties:

• Het verwerken van nieuwe aanmeldingen

• Contact opnemen in geval van vragen of problemen

• Het informeren van de leden betreffende nieuws, bijeenkomsten, en vergaderingen.

• Voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zal toestemming worden gevraagd.

• Wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan het voeren van een gedegen boekhouding.

• Het analyseren van algemeen ledenbestand.

Derde ontvangers

Voor enkele aspecten binnen het bestuur van de vereniging schakelt “OVL” externe dienstverleners in. Dit zijn geen derde ontvangers maar verwerkers. Je gegevens worden nooit aan derden verkocht! We werken bijvoorbeeld samen met bedrijven voor ICT, boekhoudsoftware, Google en Outlook. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met opdracht van “OVL”.

Bewaren van persoonlijke gegevens

“OVL” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Informatie en inzage van persoonlijke gegevens

Natuurlijk mag je zelf beslissen over wat er met je persoons gegevens gebeurt. “OVL” doet haar uiterste best om aan je verzoek te voldoen. Informatie en inzage; welke persoonsgegevens van jou zijn bij “OVL” bekend.

Wijzigen gegevens; mochten je gegevens onjuist zijn, vraag dan om deze aan te passen.

Vergetelheid; je kan vragen of “OVL” je persoonsgegevens kan verwijderen. Hier voldoet “OVL” aan mits er geen wettelijke of financiële gronden zijn om deze te behouden.

Bezwaar; denk je dat “OVL” jouw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig verwerkt, dan kun je bezwaar indienen door contact met “OVL” op te nemen.

Het gebruik van cookies

De website van “OVL” maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door je browser worden opgeslagen. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. Cookies kun je zelf verwijderen, raadpleeg voor verwijdering hiervan de handleiding van je browser.

Wijzigingen in het privacy beleid

Het privacy beleid van “OVL” kan worden gewijzigd. Via de website van “OVL” is het actuele privacy beleid te lezen.

Copyright © 2013 - Ondernemers Vereniging Lemmer - Realisatie: Tickles B.V.