Vergaderingen

Iedere maand komen de bestuursleden samen om te vergaderen. Dit proberen wij altijd de eerste woensdag van de maand te doen.

Vergaderschema 2016 bestuur OVL

Woensdag 6 juli 19.30 uur

Woensdag 7 september 19.30 uur

Woensdag 2 november 19.30 uur

Woensdag 7 december 19.30 uur

_________________________________________________________________________________

De Straatambassadeurs komen samen de maandag voorafgaande aan de bestuursvergadering. Op deze manier kunnen de zaken die leven in het dorp meegenomen worden in de bestuursvergadering. Mocht je iets hebben voor de bestuursvergadering meldt dit dan bij de straatambassadeur.

Vergaderschema 2016 Straatambassadeurs

Maandag 30 mei 20.15 uur

Maandag 3 oktober  20.30 uur

Maandag 5 december 20.15

_________________________________________________________________________________

Ongeveer vier keer per jaar proberen we een bijeenkomst voor onze leden te organiseren. In het voorjaar en najaar is dit een officiële vergadering.

Ledenvergaderingen 2016

Woensdag 8 juni 20.30 uur in de Beachclub

Woensdag 5 oktober 20.30 uur (locatie onbekend)

Copyright © 2013 - Ondernemers Vereniging Lemmer - Realisatie: Tickles B.V.